V zmysle oznámenia od organizátorov, Ekonomická univerzita v Bratislave z organizačných dôvodov mení termín začiatku akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov, o ktorom sme vás informovali - na deň 11. apríla 2024.

 

Možnosť prihlásenia je stále otvorená.

 

Aktualizovaný harmonogram pripájame v prílohe.