logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2011

VESELÉ VIANOCE 2011

20.12.2011

Obdobie vianočných sviatkov, v každom z nás, prebúdza pocit nostalgie a túžby spríjemniť tieto chvíle svojím najbližším. Zachovajme si úctu k tradíciam vianočných sviatkov, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Všetkým kolegom, partnerom a priaznivcom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky želáme krásne Vianoce a šťastný nový rok.

Poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

8.12.2011

SVIT - S blížiacim sa koncom daňového obdobia Vás, členov ZHK  SR a priaznivcov,  opätovne oslovujeme a chceme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Sme občianskym združením pôsobiacim v samospráve, práve na budúci rok to bude 20 rokov,  preto je potrebné na zabezpečenie hlavne vzdelávacej činnosti, hľadať zdroje. Jedným z nich je aj príspevok 2 % zaplatenej dane. Vopred ďakujeme všetkým ochotným prispievateľom, využijeme ho v prospech zvyšovania odbornej úrovne kontrolórov pôsobiacich v samospráve.

Zasadnutie rozšíreného Predsedníctva ZHK SR

28.11.2011

V dňoch 1. - 2. decembra 2011 sa v Košiciach uskutočnilo pracovné zasadnutie rozšíreného Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, za účasti zástupcov NKÚ, ZMOS, vedúcich regionálnych sekcií a komisií ZHK SR. Témami boli hodnotenie doterajšej činnosti, prerokovanie súčasných zmien a postupov v samosprávnych činnostiach, prehodnotenie najčastejších nedostatkov v oblasti kontroly v samospráve, príprava slávnostného snemu v roku 2012, k 2O. výročiu vzniku ZHK SR. 

Zimné pracovné stretnutie hlavných kontrolórov.

22.11.2011

Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov s cieľom konzultácii svojich zistení, pripravuje lektorka a hlavná kontrolórka mesta Brezno, Ing.  Ingrid Veverková, ktorá touto netradičnou formou reagovala na potrebu svojich kolegov prerokovať a poradiť sa pri riešení konkrétnych prípadov. Zimné stretnuie hlavných kontrolórov sa uskutoční v Nízkych Tatrách pri Brezne, v mesiaci február 2012.

Interný kontrolný systém a  Riskmanagement

21.11.2011

V októbri 2011 sa v Bratislave uskutočnil „Odborný seminár“ na tému „Interný kontrolný systém a  Riskmanagement v nemeckom jazyku“.Firma Mattig vypracovala expertízu a vyvinula niekoľko vlastných pomôcok pre „Interný kontrolný systém (IKS) a Riskmanagement“, ktoré sa dajú aplikovať nie len pre komerčné firmy, ale aj pre neziskové organizácie a predovšetkým pre mestá a obce. Zavedenie IKS je výzvou pre mnohé decentralizované obce, ktoré často stoja pred dilemou, že verejné prostriedky musia byť viazané na účel, a že musia byť v rozumnej relácií medzi účelom a prostriedkami. 

Aktuálne podujatia školení

31.10.2011

Daň z nehnuteľnosti na rok 2012, tvorba VZN na obciach, to je len malá časť odborno-konzultačných seminárov organizovaných AC vzdelávaciou agentúrov vo Zvolene. Ďalšie školenia nájdete v prílohe tohoto oznamu.

ODBORNÁ KONFERENCIA HLAVNÝCH KONTROLÓROV MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY

26.10.2011

V dňoch 14. - 15. novembra 2011 na Podbanskom, v Grand hoteli Permon, sa uskutoční už pravidelne organizovaná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy. Organizátorom je Asociácia vzdelávania samosprávy v Prešove spolu so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Témami budú, kontrola hospodárenia s majetkom obce, kontrola procesu inventarizácie, nakladanie s majetkom mesta, novela Zákonníka práce. Prihlášky je potrebné zaslať do 2. novembra 2011, tieto nájdete v pokračovaní tohoto oznamu.

Ponuka školenia

25.10.2011

AC vzdelávacia agentúra Zvolen, pripravila na 24. novembra 2011, odborno-konzultačný seminár "Daň z príjmov právnických osôb v roku 2011".  Cieľom odborno-konzultačného seminára je podať výklad vybraných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov a ich vplyvu na účtovníctvo v roku 2011, v súvislosti so skutočnosťou, že subjekty verejnej správy od roku 2011 nemajú oslobodený príjem z prenájmu a predaja majetku, čím sa okruh daňovníkov dane z príjmov právnických osôb podstatne rozšíril.

Ponuka školenia

14.10.2011

 

Postupy vykonávania následnej finančnej kontroly a vládneho auditu v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite sú témou odborno-konzultačného semináru, ktorý pripravila Agentúra J&T MANAŽMENT, v Bratislave na 6. decembra 2011. Budú prezentované praktické skúsenosti a nové poznatky k vykonávaniu následnej finančnej kontroly  a vládnehho auditu. Zároveň v prílohe tohto oznamu nájdete program odborných seminárov na obdobie november - december 2011.

Slovenským "Hlavným mestom biodiverzity za rok 2011" sa stalo mesto Kremnica

11.10.2011

Dňa 10. októbra 2011 sa na Slovensku v tomto roku realizoval už druhý ročník súťaže „Hlavné

mestá biodiverzity 2011“, ktorú vyhlásilo REC Slovensko v spolupráci s ÚMS a ZMOS. Záštitu nad

ťažou prevzalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Súťaž sa realizovala v Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach: a okrem Slovenska prebiehala aj v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku a Španielsku. Jednou z hlavných aktivít projektu bola podpora a motivácia mestských samospráv k ochrane prírody a biodiverzity, a to práve prostredníctvom spomínanej súťaže “Hlavné mestá biodiverzity".

rámci medzinárodnému projektu „

Európska cena Hlavné mesto biodiverzity“