logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2009

Odborná konferencia hlavných kontrolórov

7.12.2009

Územná samospráva - otvoriť.

Rozšírené zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

26.11.2009

V Tatranskej Lomnici v hoteli TITRIS, sa stretnú v dňoch 9. - 10. decembra 2009, členovia predsedníctva ZHK a vedúci regionálnych sekcií ZHK, aby spolu vyhodnotili uplynulý rok 2009 a stanovili východiská pre nasledujúci, pre samosprávu úsporný rok 2010, vzhľadom na odozvu finančnej krízy. Cieľom združenia naďalej zostáva presadzovanie sa v oblasti pracovno-právnej, vzdelávania a legislatívnej.  Do programu je zahrnutá aj novelizácia zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

12.11.2009

V Trnave, Banskej Bystrici, Košiciach sa v dňoch 1. - 3. decembra 2009 uskutoční školenie k aktuálnej téme "Konsolidovaná účtovná uzávierka" z pohľadu hlavného kontrolóra obce. Agentúra STUDIO DANIELSON, s.r.o. naväzuje na publikačnú činnosť pre profesnú skupinu hlavných kontrolórov obci, s ponukou školení zameraných na regióny, s cieľom flexibilnejšie uplatňovať legislatívne zmeny na úrovni regiónu a v užšej skupine kontrolórov, riešiť aktuálne problémy alebo prípadové štúdie z praxe každé tri mesiace priebežnou formou na VZDELÁVACOM TURNÉ.

Finančný manažment samosprávy v kontexte hospodárskej krízy

9.11.2009

Hotel Hubert - V dňoch 9. - 10. novembra 2009 poriada Asociácia komunálnych ekonómov Slovenskej republiky, odbornú konferenciu, ktorá svojimi témami komplexne prechádza hospodárenie v samospráve. Úvod patrí rozpočtom miestnych samospráv pre roky 2010 až 2012, prechádza financovaním školstva v kompetencií miestnych samospráv, zásadymi hospodárenia s majetkom mesta, sociálnymi službami v miestnej samosprávy a záver patrí konsolidovanej účtovnej závierke z pohľadu finančného manažmentu.

 

Zvolili doterajšieho obecného kontrolóra

29.10.2009

STARÁ  LESNÁ (plk) - Zasadnutie obecného zastupiteľstva v stredu minulý týždeň bolo mimoriadne rušné. Postarala sa o to poslankyňa Irena Galová, ktorá mala výhrady k spôsobu voľby obecného kontrolóra.

Zvolili doterajšieho obecného kontrolóra

29.10.2009

STARÁ  LESNÁ (plk) - Zasadnutie obecného zastupiteľstva v stredu minulý týždeň bolo mimoriadne rušné. Postarala sa o to poslankyňa Irena Galová, ktorá mala výhrady k spôsobu voľby obecného kontrolóra.

Informácia o školeniach

19.10.2009

V mesiacoch november a december 2009 sú pripravované vzdelávacie podujatia s témami - verejné prostriedky a zásady rozpočtového hospodárenia, elektronické verejné obstarávanie.

10. ročník odbornej konferencie KOMUNAL 2009

19.10.2009

V úzkej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, usporiadala Dexia banka Slovensko a spoločnosť MUNICIPALIA v mesiaci október, v Grand hoteli Jasná, v Demänovskej doline. Odborná konferencia KOMUNAL 2009 poskytla ucelený prierez aktuálnych riešení v živote obcí, hlavne čo sa týka efektívneho vynakladania verejných financií vo vzťahu k ochrane a šetreniu životného prostredia v ktorom žijeme.

Neváhajte, publikácia o kontrole v samospráve je dobrým pomocníkom.

24.9.2009

Štruktúra publikácie "KONTROLA V SAMOSPRÁVE" je volená tak, aby čo možno v najširšom rozsahu zachytila najdôležitejšie postupy kontrolných procesov pri každodennej práci hlavného kontrolóra a kontrolóra v územnej samospráve.  Zachytáva históriu vzniku ZHK SR, zoznam právnych predpisov súvisiacich s kontrolou v územnej samospráve ako aj povinnosti a možnosti hlavného kontrolóra. Publikáciu je možné objednať priamo u vedúcich regionálnych sekcií alebo na kontaktnej adrese na webstránke www.zhk.sk. Cena publikácie pre člena ZHK SR je 20 eur a pre nečlena 25 eur. Publikácia je spracovaná formou pracovného zakladača, čo umožňuje neustále vkladanie nových materiálov.

Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy

18.9.2009

Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, organizuje pravidelnú polročnú "Odbornú konferenciu pre hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky" ,  ktorá sa uskutoční v dňoch  26. - 27. októbra 2009 na Podbanskom, vo Vysokých Tatrách v hoteli Permon.  Hlavnými témami odbornej konferencie sú, nová úprava nakladania s majetkom obce a zmena zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.