logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Kontakty

Metropolitná sekcia

JUDr. Jana Bezáková
jana.bezakova@bratislava.sk
Magistrát hlavného mesta
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
+421 2 59 356 820
0903 518 990

Metropolitná sekcia

JUDr. Milan Galanda - správca
kontrolor@staremesto.sk
MU Staré Mesto
Kýčerského 8
814 21 Bratislava
+421 2 59 246 354
0910 959 546

Nitrianska sekcia

Mgr. Miklós Csintalan
hk@komarno.sk
Mestský úrad
Nám. gen. Klapku 1
945 01 Komárno
035/28 51 211
0903 703 336

Nitrianska sekcia

Zuzana Furiová - správca
zuzana.furiova@komarno.sk
Mestský úrad
Nám. gen. Klapku 1
945 01 Komárno
035/28 51 210
0918 781 162

Pohronská sekcia

Ing. Marián Láslo
hk@banskastiavnica.sk
Mestský úrad
Radničné námestie 1
969 00 Banská Štiavnica
045/69 49 618
0905 503 934

Pohronská sekcia

Ing. Ľudovít Budzák - správca
prezident@zhk.sk
Obecný úrad
Štefana Garaja 398/16
059 40 Liptovská Teplička
052/78 75 119
052/77 56 140
0910 915 905

Trenčiansko - Trnavská sekcia

Ing. Marta Gašajová
gasajova@novadubnica.sk

Mestský úrad
Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica
042 44 33 484 klap.103
0917 214 088

Novohradsko - Gemerská sekcia

JUDr. Katarína Balážová
balazova@roznava.sk
Mestský úrad
Štefánika č. 29
048 12 Rožňava
058/77 73 286
058/78 81 281

Novohradsko - Gemerská sekcia

Ing. Judita Mihályová - správca
Mestský úrad
Radničná 25
986 01 Fiľakovo
047/43 81 001

Košická sekcia

Mgr. Mária Shejbalová Muchová PhD. - sprácva
kontrolor@kosicejuh.sk
MČ Košice - Juh
Smetanova 522/4
040 79 Košice - Juh
055/720 80 26
0905 705 203

Ľubovniansko - Magurská sekcia

Ing. Ján Šidlovský
kontrolor@staralubovna.sk
Mestský úrad Stará Ľubovňa
Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa
052/43 15 245
0911 623 721

Ľubovniansko - Magurská sekcia

Monika Brillová - správca
monika.brillova@gmail.com
Obecný úrad
065 45 Plavnica
0915 973 261

Košická sekcia

Ing. Jozef Filipko
statutar@zhk.sk
Miestny úrad MČ KE - Západ
Trieda SNP č. 39
040 11 Košice
0905477827

Prezident ZHK SR

Ing. Jozef Filipko
statutar@zhk.sk
jozef.filipko@gmail.com
Sídlo ZHK SR:

Miestny úrad MČ KE - Západ
Trieda SNP č. 39
040 11 Košice
Mobil: 0905 477 827

Ekonómka ZHK SR

Ing. Mária Košická
kosicka.marika@gmail.com
Mobil: 0915 889 424