logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2013

VESELÉ VIANOCE

23.12.2013

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2014.

Slávnostná konferencia ZO RVC Nitra

15.12.2013

Pri píležitosti osláv 20. výročia založenie Regionálneho vzdelávacieho centra Nitra, sa 6. decembra 2013 na Mestskom úrade v NItre zišli členovia a priaznivci, aby spolu vyhodnotili dvadsaťročné obdobie a ocenili tých, ktorí sa zaslúžili o dobré meno ZO RVC NITRA. Riaditeľka RVC Nitra, Ing. Monika Bokorová, odovzdala ocenenie za dlhoročnú spoluprácu aj Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorú prevzal prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák.  

SAMOSPRÁVA A SLOVENSKO BEZ BARIÉR

14.12.2013

Dňa 3. 12. 2013 vo Veľkej sále Kultúrneho domu Ružinov z príležitosti "Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých" sa uskutočnil  Benefičný Galavečer, spojený s vyhlásením výsledkov súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér 2010 - 2013".

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra

2.12.2013

Vydavateľstvo Iura Edition  spol. s.r.o., Bratislava uviedlo na knižný trh publikáciu zameranú na kontrolnú činnosť v samospráve pod názvom "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra". Autorom tejto knihy je Ing. Ingrid Veverková, ktorá pôsobí ako hlavná kontrolórka a zároveň lektorka vzdelávania v územnej samospráve. V publikácii  je prepojená teória s praxov,  v oblasti  kontrolnej činnosti obcí,  mapuje  najdôležitejšie poznatky, praktickýé príklady, návody na správnu aplikáciu právnych predpisov, upozornení a odporúčaní, ktoré hlavní kontrolóri pri svojej kontrolnej činnosti najčastejšie uplatňujú. Cieľom autorky bolo napísať praktickú a užitočnú príručku pre hlavných kontrolórov, ktorá bude zrozumiteľným návodom na správnu aplikáciu právnych predpisov, s ktorými dennodenne stretávajú pri svojej kontrolnej činnosti. A to sa jej aj podarilo.

Projekt ROZVOJ KONTROLÓRSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NKÚ SR

26.11.2013

Kontrolórsky informačný systém  Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (KIS NKÚ SR) bude integrovaný informačný systém na podporu procesov NKÚ SR, prostredníctvom ktorého bude zabezpečená implementácia elektronických služieb NKÚ SR.  V časti systému internej kontroly (SIK) , ktorý je určený pre plánovanie interných auditov a kontrol, je prepojenie na územnú samosprávu. Hlavným prínosom bude zdieľanie informácií s účastníkmi vykonávajúcimi kontroly v tomto systéme. ZHK SR sa prostredníctvom prezidenta združenia, Ing. Ľudovíta Budzáka, aktívne zúčastňuje pri jeho tvorbe a pripomienkovaní za územnú samosprávu, v tíme vedenom riaditeľom expozitúry NKÚ SR v Trenčíne, Ing. Pavlom Zigom.

Mestské a obecné polície snemovali v Liptovskej Sielnici

25.11.2013

V dňoch 21. - 22. novembra 2013 v hoteli Bobrovník v Liptovskej Sielnici sa uskutočnil snem Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. Prezident ZNOMPS, Ing. Ján Andrejko, medzi hosťami snemu privítal aj prezidenta ZHK SR, Ing. Ľudovíta Budzáka, ktorý v príhovore k účastníkom snemu zdôraznil, že obe združenia majú podbobé problémy, a to hlavne v sociálnom postavení profesnej skupiny, či už hlavných kontrolórov obce alebo obecných a mestských policajtov. Riešenie tejto situácie je možné len zmenou príslušnej legislatívy, a preto uvítal možnosť prerokovať postupy pri presadzvoaní oprávnených požiadaviek členov združenia

Pracovné rokovanie Predsedníctva ZHK SR

7.11.2013

5. novembra 2013 v hoteli Permon na Podbanskom zasadalo Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberalo vývojom poslaneckého návrhu, zahrňujúceho platové pomery hlavných kontrolórov obcí, prípravou volebného snemu ZHK SR v roku 2014, prípravou vzdelávacích podujatí pre členov združenia.

Prezident ZHK SR hosťom na 36. konferencii AKE SR

24.10.2013

Na pozvanie Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky, bude účastníkom 36. konferencie AKE SR, ktorá sa koná v hoteli Yasmin v Košiciach, aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák. Cieľom je udržať veľmi dobré vzťahy v odbornej a spoločenskej oblasti a hľadať spoločné témy pre zefektívnenie procesov v samospráve.

ODBORNÁ KONFERENCIA HLAVNÝCH KONTROLÓROV MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY

16.10.2013

Pravidelná polročná "Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy" organizovaná Asociáciou vzdelávania samosprávy v spolupráci so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí, ktorá  sa uskutoční 5. - 6.. novembra 2013 v Grand hoteli Permon na Podbanskom vo Vysokých Tatrách, bude venovaná vnútornej a vonkajšej, verejnému obstarávaniu z pohľadu hlavného kontrolóra.  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov - školenie

15.10.2013

Informácia o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre všetkých prevádzkovateľov, je témou školení, pripravovaných v jednotlivých regiónoch Poradcom podnikateľov, spol. s.r.o., v mesiacoch október až december 2013.