logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2008

Matoušeka zvolili za kontrolóra Juhu (Korzár)

20.12.2008

Voľba Matoušeka z SDKÚ za kontrolóra mestskej časti Juh môže piniesť funkciu aj jeho spolustraníkovi Gunglovi. Zrejme ho nahradí na poste poslanca i zástupcu starostu.

Novela zák. č. 10/96 Z.z. o kontrole v št. správe

1.12.2008

Odborný seminár o novele zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe je zameraný na úpravu v znení poslednej novely, na zmeny oproti predchádzajúcej úprave, na základné pravidlá kontrolnej činnosti a súčinnosť orgánov kontroly.

ZHK SR v zozname prijímateľov 2% na rok 2009

1.12.2008

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších noviel umožňuje každému daňovníkovi (fyzickej i právnickej osobe) rozhodnúť sa venovať 2 % zo svojej zaplatenej dane za rok 2008 niektorej organizácii zaregistrovanej Komorou notárov SR v centrálnom zozname prijímateľov.

 

Rozšírené zasadnutie Predsedníctva ZHK SR

12.11.2008
V Banskej Bystrici sa uskutoční v dňoch 8. - 9. decembra 2008, na Mestskom úrade v Banskej Bystrici rozšírené zasadnutie Predsedníctva ZHK SR, na ktorom sa zúčastnia aj hostia z NKÚ, MV SR a ZMOSu.

 

Hlavný kontrolór viacerých obcí

6.11.2008

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, § 18b, umožňuje výkon funkcie HK viacerých obcí, s ktorými sú spojené úkony, ktoré nie sú taxatívne stanovené. Pre lepšiu orientáciu v tejto problematike, Predsedníctvo ZHK SR, pripravuje doporučenie - pomôcku, pre HK viacerých obcí. Preto vyzývame HK viacerých obcí, aby reagovali na výzvu /príloha/ člena predsedníctva, Ing. P. Orgoníka PhD., ktorý je garantom pre túto oblasť.

Účtovníctvo a finančníctvo v práci kontrolóra

5.11.2008

Dňa 20. novembra 2008, sa uskutoční v Bratislave, kurz s cieľom poskytnúť účastníkom nové a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva a finančníctva potrebné pre vykonávanie vnútropodnikovej kontroly.

Elektronické verejné obstarávanie

4.11.2008

Odborný kurz elektronické verejné obstarávanie (EVO), v duchu povinností i osobných a technických predpokladov pre jeho uplatnenie v praxi, ponúka Agentúra J&T manažment, s.r.o. Bratislava, dňa 11. decembra 2008, Bajkalská 27, Bratislava.

Vo Vysokých Tatrách sa uskutoční dňa 27. októbra 2008, zasadnutie P-ZHK, na hoteli Permo na Podbanskom.

8.10.2008

Vo Vysokých Tatrách sa uskutoční dňa 27. októbra 2008, zasadnutie P-ZHK, na hoteli Permo na Podbanskom.

Účtovníctvo a finančníctvo v práci kontrolóra

24.9.2008

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom nové a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva a finančníctva potrebné pre vykonávanie vnútropodnikovej kontroly.

Pravidelná polročná odborná konferencia HK

17.9.2008

Asociácia vzdelávania samosprávy v Martine pripravila pravidelnú polročnú "Odbornú konferenciu pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy", ktorá sa uskutoční 27. -29. októbra 2008 vo Vysokých Tatrách, na Podbanskom v hoteli Permon. Bližšie informácie a prihláška je prílohou tohoto príspevku.