Celý program konferencie nájdete tu: https://www.eseminare.sk/povinnosti-a-prava-hlavneho-kontrolora-obce-z-pohladu-novej-legislativy-productsem_k106/?wa=W23ZHK


Pozvánka je pripojená v prílohe.