PROGRAM:

8. apríl 2024

Právne minimum pre hlavných kontrolórov

Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík

 

9. apríl 2024

Záverečný účet obce a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce

Lektorka: Ing. Ingrid Konečná Veverková

 

Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov školy a jej vplyv na činnosť školy

Lektor: Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

 

10. apríl 2024

Účtovnícke minimum hlavného kontrolóra

Lektorka: Ing. Mária Kasmanová

 

 

Prihlášky posielajte emailom alebo priamo cez webové stránky www.rvcmartin.sk  www.avs-rvc.sk.

 

Podrobnosti sa dočítate v prílohe.