PROGRAM:

6. november 2023

Veľká novela zákona o majetku obcí od 1.11.2023

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 

7. november 2023

Kontrola hospodárenia s majetkom obce a ROPO

Nové povinnosti hlavného kontrolóra vyplývajúce zo zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Lektorka: Ing. Ingrid Konečná Veverková

 

8. november 2023

Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2023

Lektorka: Ing. Jana Sládečková, PhD.

 

Prihlášky posielajte emailom alebo priamo cez webové stránky www.rvcmartin.sk  www.avs-rvc.sk.


Podrobnosti sa dočítate v prílohe.