logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Oznamy

Školenie "zodpovedných osôb" a Memorandum o spolupráci s ÚOO

23.5.2024
Bratislava / Košice / Trenčín - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) dňa 15.4.2024 podpísalo Memorandum o spolupráci s Úradom na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Obe strany sa pri podpise memoranda dohodli na vzájomnej spolupráci, súčasťou ktorej je aj spolupráca na vzdelávacích aktivitách, ktorá bude zameraná na výmenu skúsenosti a príkladov z praxe nadobudnutých pri výkone svojej činnosti. Na základe Memoranda o spolupráci Vám ÚOO a ZHK prinášajú "Školenie „zodpovedných osôb“ v zmysle zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti".

Ponuka akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov - oznámenie - zmena termínu

19.3.2024
Bratislava - V zmysle oznámenia od organizátorov, Ekonomická univerzita v Bratislave z organizačných dôvodov mení termín začiatku akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov, o ktorom sme vás informovali - na deň 11. apríla 2024.

Ponuka akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov.

22.2.2024
Bratislava - Ekonomická univerzita v Bratislave Centrum celoživotného vzdelávania Vám ponúka akreditovaný vzdelávací program: „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“ s plánovaným zahájením od 21. marca 2024.

Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 8.-10. apríla 2024 na Podbanskom

7.2.2024
Martin / Podbanské - ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN - organizuje tradičnú konferenciu pre kontrolórov v dňoch  8. - 10. apríla na Podbanskom, v hoteli PERMON. Účasť na 2 resp. 3 dni s možnosťou využitia autobusovej dopravy z Liptovského Mikuláša a späť.

2 % DANE NA VZDELÁVANIE V ZHK SR

30.1.2024
Košice - Venujte prosím 2% dane pre naše združenie. Po dlhšej prestávke sme opäť v hre, sme registrovaní ako príjemcovia 2% dane. Oslovte prosím aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Verím, že sa budeme spoločne tešiť z dobrého výsledku tejto aktivity.

Školenie pre kontrolórov - 15.-17. januára 2024 - RVC Košice, Michalovce, Prešov

5.1.2024
Košice / Horný Smokovec -

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce, Prešov, v spolupráci so Združením hlavných kontrolórov SR organizujú v meste Vysoké Tatry (Horný Smokovec), podujatie zamerané na praktickú aplikáciu kontrolných povinností hlavného kontrolóra obce v samospráve, v termíne od 15. do 17. januára 2024 v hoteli Bellevue. Prednášané témy sú zamerané na rozpočet, majetok obce, povinnosti hlavného kontrolóra obce, ako aj trestnoprávne aspekty pri nakladaní s majetkom obce. Link na prihlásenie: https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=2206 a podrobnejšie informácie v prílohe.

ONLINE seminár - Hlavný kontrolór - nové povinnosti a úlohy

19.11.2023
Martin/ Online -

RVC Nitra, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín a RVC Trnava (členovia AVS) ponúkajú samosprávam ONLINE seminár:

Termín konania24.novembra 2023

Lektor: Ing. Ingrid KONEČNÁ VEVERKOVÁ

Začiatok: 9:00 h

Pripojenie cez zaslaný LINK od 8,45 h

Bonus pre účastníkov: 7-dňový záznam seminára

Odborná online konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy v termíne 27.10.2023

17.10.2023
Online -

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer  https://www.dashofer.sk/ organizuje pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy odbornú online konferenciu s názvom: „Povinnosti a práva hlavného kontrolóra obce z pohľadu novej legislatívy - zmeny od 1.8.23, 1.11.23 a 1.1.24

v termíne 27.10.2023 Konferencia je zameraná na aktuálne zmeny, nové povinnosti a lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe. Na konferencii budú prednášať: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., PhDr. Jozef Sýkora, Ing. Oxana Hospodárová.

Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 6.-8. novembra 2023 na Podbanskom

28.8.2023
Martin / Podbanské -

Kolektív - ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN - organizuje tradičnú konferenciu pre kontrolórov v dňoch 6. – 8. novembra 2023 na Podbanskom, v hoteli PERMON. Účasť na 2 resp. 3 dni s možnosťou využitia autobusovej dopravy z Liptovského Mikuláša a späť.