2% dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje. Na rozdiel od praxe z predchádzajúcich rokov v súčasnosti Vo všetkých druhoch formulárov na účely poskytnutia 2% dane je potrebné uviesť iba tieto relevantné údaje:

 

IČO: 00628581

Názov: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

 

Link pre tlačivá: 

 

https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ 

 

Ďalšie informácie a linky na stiahnutie formulárov (tlačivá) sú pripojené v prílohe článku.