Svojou návštevou nás poctil aj prezident združenia HK Ing. Jozef Filipko. Informoval nás o rozpočte na rok 2024, pričom nikto nemal výhrady a jednohlasne bol odsúhlasený. Spolu nás bolo 18, a hoci sa môže zdať, že nás bolo málo na dve sekcie, treba mať na zreteli tú vec, že niektorí kontrolóri sú kontrolórmi vo viacerých obciach, na čiastočný úväzok. A práve aj táto problematika s čiastočnými úväzkami a pribúdajúcimi povinnosťami bola na stretnutí prediskutovaná. Kontrolóri si zvolili novú predsedníčku svojej sekcie JUDr. Margitu Hricovú, hlavnú kontrolórku mesta Stupava. 

Stretnutie kontrolorov